Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Böbrek Nakli

Böbrek Nakli

Böbrek nakli, hayatta veya ölmüş bir insandan alınan organın, böbrek yetmezliği olan bireye nakledilmesidir. Bu ameliyat yapıldıktan sonra hastalar bazı ilaçları kullanmaya başlar ve tamamen iyileşene kadar bu ilaçları kullanmaya devam eder. Eskisi gibi çalışabilirler, bayanlar çocuk yapabilirler ve nakille beraber hastaların yaşam süresi eskiye oranla uzar

Böbrek nakli olmanın diyaliz tedavisine oranla avantajları nelerdir?


Şüphesiz son dönemdeki böbrek rahatsızlığı çekenler için böbrek nakli en ideal tedavi yöntemidir. Diyaliz şekilleri (Periton diyaliz ya da hemodiyaliz) en güzel şartlarda sağlıklı bir bireyin yaptığı işin yaklaşık olarak yüzde 5'ini yapmaktadır. Başarıyla nakil işi gerçekleştirilen böbrekte ise bunun 10 katını (Yani sağlıklı bir bireyin iki böbreğinin de yaptığı işin yaklaşık yüzde 50'sini) yapmayı sağlar. Nakil işleminin, böbrek yetmezliği olan hastalar adına en büyük yarar ise diyalizden kurtarmaktır.

Böbrekte çapraz nakil nedir?


Akrabalarından kan grupları uyum sağlayan vericileri olmayan hastalarda uygulanan yöntemdir. Kan grupları birbiriyle uymadığı halde akrabasına böbrek vermek isteyen bireyler, organ naklinin yapıldığı merkezde doku uyumlarına bakılarak çapraz nakle hazır hale getirilir.

Örnek vermek gerekirse kan grubu A olan bir hastanın, kan grubu B olan akrabası, böbreğini B grubu olan başka bir hastaya verirken, ikinci hastanın A grubu olan vericisi de böbreğini ilk hastaya aktarır. Kan grupları A ya da B olan hastalar kan grubu uyumu sağlayamamaları halinde çapraz nakil adayı olurlar. Bu aşamada bilinmesi gereken en önemli konu; Kan grupları AB ya da 0 olan hastaların çapraz nakil yapma olasılığı daha düşüktür. Çünkü çapraz nakil yapan vericiler nakillerde her iki tarafın da etik kurul onayı alması zorunludur.

Önce Etik Kurulunun Onayı Gerekiyor


Sağlık Bakanlığı canlı varlıklardan doku veyahut da organ nakillerinin kontrolünü kolaylaştırılması amacıyla ‘Doku Nakli ve Ulusal Organ Koordinasyon Sistemi' bildirgesinin 7. Bölümünde yapılan değişiklik 28.06.2004 tarihinde ve 4690 sayılı onay ile uygulanmaya başlamıştır. Buradan yola çıkarak; canlı varlıktan doku veyahut da organ nakli, alıcı bireyin dört derece (Dördüncü derece de dahil olmak üzere) kayın ve kan hısımlarından uygulanabilecektir. Bu kapsamın dışında kalanlar ise, İlgili Doku ve Organ Nakli Merkezinde yer alan Yerel Etik Kurul'un değerlendirilip uygun verici olduğuna karar vermesi durumunda nakli gerçekleştirilebilir.

Dördüncü derece yakınlık bağı ile ilgili söylenebilecek; Türk Medeni kanunda yer aln 17. Maddede, 'kan yakınlığının derecesi, akrabaları birbirine bağlayan doğum sayılarıyla belli olur' deniliyor.

Buna bakılarak; kan yakınlığında bireyin akrabalık derecesine göre;
1. Dereceden akrabalar: Çocuğu-annesi-babası
2. Dereceden akrabalar: torunu -kardeşi-dedesi-ninesi
3. Dereceden akrabalar: yeğen (Kardeşinin çocuğu)-amcası-halası-dayısı-teyzesi
4. Dereceden akrabalar: 3. Derecede yer alan bireylerin çocuklarıdır.

Kayın tarafından hısımlık ise kişinin eş tarafındaki akrabaları aynı ölçüde derecelendirilmektedir.

Uyumsuz Doku Böbrek Nakli

Böbrek nakli dendiği zaman akla ilk olarak 'doku uyumu' gelir. Organ nakli yapıldığında doku uyumuna sadece ve sadece böbrek naklinde bakılır. Doku uyumu, kan grupları gibi çeşitler içerir. Normal bir insanın 6 doğal doku grubu vardır. Bu dokuların üç tanesini anneden, üç tanesini de babasından alır. Genel olarak doku uyumumuzun benzerliği oluşumunda yaklaşık olarak annemizle yüzde 50, babamızla da yüzde 50'dir. Kardeşlerimizde ise bu oran daha da fazla olabilir veya daha az da olabilir. Kardeşlerin doku uyumu yüzde 100 veya 0 olabilir.
Son Güncelleme : 01.11.2023 20:53:09
Böbrek Nakli ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Böbrek Nakli Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Böbrek Nakli"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Kafa Nakli
Kafa Nakli
Kafa Nakli, Tıp dünyası birçok organ ve uzuv nakli yaparak insan sağlığının korunması için ciddi anlamda çalışmalar yapmaktadır. Özellikle organ nakillerinde yeni vefat etmiş birinde alınan uygun organlar veya canlı bir insandan başka birini organ ve...
Rahim Nakli
Rahim Nakli
Rahim Nakli, Öncelikle değerli okuyucularımızın evlat hasreti çeken annelere ve bebek sahibi olamayan anne adaylarına İnşallah en kısa sürede onlara bahtiyarlığın en güzeline erişmesi dileklerimizi sunuyoruz. Bu konumuzun başlığı olan Rahim nakli ile...
Kornea Nakli
Kornea Nakli
Kornea nakli, Kornea gözü kuruyan dış etkenlere karşı savunan gözün en kısmında bulunan saydam tabakasıdır. Gözün görme görevini yerine getirirken korneanın önemi büyüktür. Kornea ne kadar saydam bir tabaka olmuş olsa da çeşitli hastalıklar tarafında...
Organ Nakli
Organ Nakli
Organ nakli, ölüden ya da diriden yapılan bir operasyon türüdür. Tedavi edilmesi tıbbi anlamda mümkün olmayan hastalıklar sebebiyle işlev yapamayacak derecede hasarlar görmüş organların yerlerine, canlı ya da ölüden alınan sağlam ve çalışan organın t...
Nakil
Nakil
Nakil, ölüden ya da canlıdan yapılan bir operasyon türüdür. Tedavi edilmesi tıbbi anlamda mümkün olmayan hastalıklar sebebiyle işlev yapamayacak derecede hasarlar görmüş olan organların yerine, canlı ya da beyin ölümü gerçekleşmiş olan kadavradan alı...
Yapay Böbrek Nakli
Yapay Böbrek Nakli
Yapay Böbrek Nakli, yapay böbrek çoğunlukla kendi fonksiyon ve işlevini göremez olan böbreklerin yerini alması için üretilmiş hatta uygun olan bir verici olana kadar böbrek vücuttaki işlevini gerçekleştirmesi için mekanik malzemelerden hazırlanmış ya...
Kök Hücre Nakli
Kök Hücre Nakli
Kök Hücre Nakli, Kök hücreler tıp literatüründe çığır açılmış bir tedavi yöntemi olup birçok insan ciddi hastalıklardan kök hücre nakli ile kurtulmuştur. Kök hücre bir kısım organdan alınan hücre dokusunun diğer vücut dokuları üzerinde çoğaltılması i...
Hücre Nakli
Hücre Nakli
Hücre nakli, günümüzde sadece kemik iliği hücresi olarak yapılmaktadır. Bu hücreler, kemikler içerisinde bulunan bir doku olan ve kan dolaşımındaki kan hücrelerinin merkezidir. Nakledilen hücreler, vücutta kan hücrelerinin üretiminin gerçekleşmesi iç...
Karaciğer Nakli
Karaciğer Nakli
Karaciğer Nakli, Karaciğer insan vücudunun hemen altında ve vücudun sağ tarafında yaklaşık olarak yetişkin birinde 2 kilogram ağırlıkta olan kırmızı renkte yumuşak bir organdır. Vücudun yaşamını sağlamak amacıyla birçok kimyasal olay bu organ ile geç...
Yüz Nakli
Yüz Nakli
Yüz nakli, bir bireyin yüzünün bir bölümünün veya tamamının tekrar yüzüne yerleştirilmesine ilişkin medikal prosedürleri içerir. Dünyada gerçekleşen ilk tam yüz nakli yapılması 2010 yılında İspanya'da tamamlandı. Yüz bölgesinin tamamının naklinin yap...
Doku Nakli
Doku Nakli
Doku Nakli hasta bir bireyin, iyileşmesi için sağlıklı bireyden yardım almasıdır. Doku nakli birçok dokudan alınmaktadır. En çok bilinen doku nakli kemik iliği naklidir. Doku nakli ülkemizde yeteri kadar yapılamamaktadır ve bu sebepten dolayı pek çok...
Saç Nakli
Saç Nakli
Saç nakli, vücudumuzda kelliğe karşı direnç gösteren bölgelerden alınan saç tellerinin, saç kaybının belirgin derecede azaldığı alanlara ekilmesiyle gerçekleştirilir. Eğer saçlarınızda belirgin derecede azalma olması ve bununla birlikte saçlarda geri...

 

Göz Nakli
Yumurta Nakli
Deri Nakli
Akciğer Nakli
Yarı Uyumlu İlik Nakli
Otolog Kök Hücre Nakli
Beyin Nakli
Yapay Göz Nakli
Allojenik Nakil
Kalp Nakli
Kemik İliği Nakli
Otolog Kemik İliği Nakli
Sinir Nakli
İlik Nakli
Penis Nakli
Kafa Nakli
Rahim Nakli
Kornea Nakli
Organ Nakli
Nakil
Yapay Böbrek Nakli
Kök Hücre Nakli
Hücre Nakli
Böbrek Nakli
Karaciğer Nakli
Yüz Nakli
Doku Nakli
Saç Nakli
Kan Nakli
Popüler İçerik
Kalp Nakli
Kalp Nakli
Kalp Nakli, uzmanlık isteyen, fakat ameliyat tekniği sebebi ile çok zor olmayan bir işlemdir. Bu konudaki ilk çalışmalar 1930'lu yıllarda başlamıştır,...
Kemik İliği Nakli
Kemik İliği Nakli
Kemik iliği (kök hücresi), kemik iliği ve kan hücrelerini üreten hücrelere verilen addır. Kan hücreleri dokulara oksijen taşımakta olan, mikroplara ka...
Otolog Kemik İliği Nakli
Otolog Kemik İliği Nakli
Otolog Kemik İliği Nakli, kemiklerin içerisinde bulunan özellikle süngersi biçimdeki dokulardan oluşmuş ve dolaşımdaki mevcut olan kan hücrelerinin de...
Sinir Nakli
Sinir Nakli
Sinir nakli, olması için vücudun herhangi bir yerinde bulunan sinirlerin veya kasların işlevini kaybetmesi gerekir. Bu sebepten dolayı insan bedeninde...
İlik Nakli
İlik Nakli
İlik nakli yada kemik iliği nakil operasyonu genellikle halk arasında kemik iliği nakli adı ile bilinir fakat gerçekte; kemik iliği, damarlarda dol...
Penis Nakli
Penis Nakli
Penis Nakli, Tıp teknolojisinin ilerlemesiyle birlikte karaciğer, akciğer, kalp gibi bir çok iç organ ve uzuvların teknoloji yardımı ile rahatlıkla na...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Böbrek Nakli
Karaciğer Nakli
Yüz Nakli
Doku Nakli
Saç Nakli
Spinal Kord Yaralanmalarında Sinir Nakli Yapılabiliyor Mu
10 Yaşındaki Kızımın 2020 Ocak Ayında İki Gözünde Atrofi Oluştu
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Spinal Kord Yaralanmalarında Sinir Nakli Yapılabiliyor Mu
10 Yaşındaki Kızımın 2020 Ocak Ayında İki Gözünde Atrofi Oluştu
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Kasım - 2023